Disclaimer

« Terug

Schreuder & Schreuder Assuradeuren B.V., hierna te noemen Schreuder & Schreuder Assuradeuren verleent u hierbij toegang tot www.schreuder-schreuder.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Schreuder & Schreuder Assuradeuren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment
de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover
aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.schreuder-schreuder.nl
is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door
aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Schreuder
Verzekert.

Beperkte aansprakelijkheid

Schreuder & Schreuder Assuradeuren spant zich in om de inhoud van www.schreuder-schreuder.nl zo
vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en
aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.schreuder-schreuder.nl
aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Schreuder & Schreuder Assuradeuren.

Voor op www.schreuder-schreuder.nl
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan Schreuder & Schreuder Assuradeuren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schreuder & Schreuder Assuradeuren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is
niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schreuder
Verzekert behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

☏ Bel ons